KLIMALEZ – QISHLOQ XO’JALIGI SUG’URTASI ORQALI HAVONING CHIDAMLILIGINI OSHIRISH

https://www.klimalez.org/partners/science-partners/

 

Loyihaning asosiy maqsadi – Markaziy Osiyo qishloq xo’jaligi sohasini innovatsion sug’urta bozorlari tomonidan iqlimiy xatarlarga, xususan qurg’oqchilikka chidamliligini kuchaytirish. Disiplinlerarası yondashuv asosida va Germaniya va mahalliy sug’urta kompaniyalari bilan hamkorlikda biz Markaziy Osiyoning turli mamlakatlari uchun talabga yo’naltirilgan, indeks asosida qishloq xo’jaligini sug’urtalash dasturini ishlab chiqamiz. Sug’urta uchuvchisi sifatida ishlab chiqilgan sug’urta mahsuloti O’zbekiston, Qozog’iston va Qirg’iziston ishlab chiqaruvchilariga sotiladi.


PZ-20170928323-SONLI AMALIY LOYIHA TO‘G‘RISIDA UMUMIY MA’LUMOT

Инфографика-Ш.Мустафакулов